top of page
(7).png
6.png
(7).png

KOLLEKTIIVI

Ääni-ilmiö kollektiivi on vuonna 2022 perustettu kuuden äänellä improvisoivan naisen taiteilijayhteisö, joka tutkii ihmisäänen ulottuvuuksia ja mahdollisuuksia. Kollektiivin jäsenet ovat muusikoita, tutkijoita, kehittäjiä ja äänen ammattilaisia: Tua Hakanpää, Eeva Siljamäki, Satu Tillanen, Johanna Vahtola, Heliä Viirakivi ja Sanna Vuolteenaho. He yhdistävät luovan tekemisensä tutkijan uteliaisuuteen ja erilaisiin osallistamisen tekniikoihin.

Ääni-ilmiö

Kollektiivin ytimessä on hyväksyvä ja avoin mieli, joka ei pelkää pukea ajatuksiaan, tunteitaan ja kokemuksiaan ääneksi. 

(7).png

IMPROVISAATIO

Esitysten musiikki syntyy esityshetkellä ja hyödyntää äänen kommunikatiivista luonnetta ja tunneilmaisun voimaa, määrittämättä kuitenkaan tarkkaa viitekehystä kappaleiden tulkinnalle. Yllätyksellinen, ajassa muuntuva, mutta esteettisistä ihanteista riisuttu äänenkäyttö muotoutuu jokaisen kuulijan mielessä uniikiksi tarinaksi yhdistyessään hänen omaan kokemusmaailmaan ja mielleyhtymiin.

00:00 / 00:48

Aitous

Esitysten musiikki syntyy esityshetkellä ja hyödyntää äänen kommunikatiivista luonnetta ja tunneilmaisun voimaa.

Ääni-ilmiö_kollektiivi.jpg
bottom of page